قلب سال 94 داره آخرین تپش ها رو میکنه و خون زمان رو به آدم میرسونه

امسال کنکوری ها جمع بندی میکنند و این کارا.

خوبه بشینیم این دمای آخری جمع بندی کنیم 94 رو!

فکر هایی که کردیم

کار هایی که انجامشون دادیم

و به طور کلی حرکت هایی که انجام دادیم

امسال چقدر نزدیک تر شدیم چقدر دور تر شدیم!

نزدیک به حق و دور از باطل

فرمول های رسیدن به هدف رو بار دیگه مرور کنیم

چقدر عقایدمون محکم تر شده؟

چقدر نیاتمون خالص تر شده؟

چقدر از احساسات غیر منطقی و تصبات و توهمات دور شدیم؟

چقدر در انجام فریضه ها و مستحبات مصمم تر شدیم؟

در یک کلام چقدر وضعیت مطلوب خود نزدیک شدیم؟

این سال در حال اتمامه

اما هنوز تموم نشده

فرصت هنوز باقیه

میشه جبران کرد

هرچند شاید مجبور بشیم مراحل آبیاریو مراقبت از درخت رشد رو سال آینده ادامه بدیم

اما امسال میتونیم بذرش رو بکاریم

 

 

+ببخشید حرفا تکراری بود و حالت نصیحت به خودش گرفت،بیشتر درد دل خودم بود