همه میمیرند!

حال من از اسهال خونی بهتر است یا در مسیر مکتبم؟!

 

 

جمله کوتاه از موحوم شریعتی(وفات 1356)