این جمله شهید علم الهدی بسیاری از بحث ها را مختومه کرده است!


"ما عاقلانه فکر میکنیم عاشقانه عمل میکنیم"

 

شهید سید حسین علم الهدی

 

 

پی نوشت:این شهید هم سید است هم حسین است و هم اینکه چون مولایش حسین جسدش را با ریل های تانک... و هم اینکه از روی قرآنش شناخته شد و حسین هم بر نی قرآن خواند