اگر خدا بد مورچه را میخواست

به او دو بال میداد

تا طعمه ی پرندگان شود

مضمون حدیثی از امام کاظم علیه السلام که هدیه دیروز من بود!

×××

یادم میآید

تمام گناهان نابخشودنی و تکراریم

تمام حرف های زشت

تمسخر های زننده

تعصب های بیجا

غرور ها روی حرف ها آنهم برای چیزی که من آنرا نیافریدم و فقط تکرارشان کردم

و باز یادم میآید

نردبان کردن آدم ها

و باز...

انتظار خیری از بقیه داشتن ها

و باز...

برای جلب توجه بقیه کردن ها

و باز... و باز... و باز...

رجب ماه استغفار است اما تعداد گناهان من از تعداد نفس های من در این ماه بیشترند

خدایا

مرا آماده شب قدر کن یا شاید هم شب قبر!

 

پی نوشت:اگر مطلب "یه پاتو بردار" رو از وبلاگ رفاقت به سبک شهید نخوندید معطل نکنید