یکی گفت فلان داشنمند در فلان داشنگاه معتبر دنیا میگوید مشروب برای چه و چه مفید است بیخود حرف او را نقد نکنید!! او راست میگوید به او بگویید:تو راست میگویی اتفاقا خود خدا زودتر این را بیان میکند و در آیه ای (فکر میکنم سوره مبارکه انفال باشد)میفرماید گناه آنها(قمار و مشروب) از نفعشان بیشتر است یعنی برایشان نفع در نظر میگیرد بله مشروبات نفع هایی هم دارد! اما ... حال بقیه سخنانتان را بگویید

 

 مقصودم این است گاهی در شبهات افرادی که سوال میپرسند خودشان روی حرف هایی دست میگذارند که اتفاقا ما هم قبول داریم اینکه همه ی این داده ها را چشم بسته بخواهیم زیر سوال ببریم بعد ها ضررش را خواهیم دید و با حرف های خودمان متناقض خواهد بود

مثلا میگویند چرا شما میگویید مرحوم امام خمینی در رهبری خودش اشتباهی نکرد یا نظر اشتباهی نداد شما به جای اینکه از همان اول بخواهید بگویید نه!امام خمینی ره همیچ گه اشتباه نکرد فوری این ثال را برایشان بگویید:
در دومین سالگرد شهادت آقای قدوسی خانواده و طلاب مدرسه شهید قدوسی با امام خمینی دیدار کردند. امام در ضمن سخنانشان فرمودند: «من از ابتدا همین مطلب را می‏گفتم که علما شأنشان نیست مسئولیت دولتی بپذیرند؛ خیال می‏کردم که بدون آنها کارها درست می‏شود ولی پس از مدتی دیدم که اگر به این وضع باقی بمانیم اصل اسلام هم در خطر می‏افتد از آن مبنای اول برگشتم...».

منبع این مثال:http://www.imam-khomeini.ir/fa/c14_11712/

خب فرد از همان ابتدا نقشه های خود را بر آب میبیند!

و حرف های شما ناخودآگاه بر وی تاثیر میگذارد!

 

 

 

پی نوشت:به دلیل زیادشدن بحث های تخصصی و اینکه متاسفانه یا خوشبختانه بحث های کلی در بین مردم رواج پیدا کرده میخواهم بخش  جدیدی را به وبلاگ  افزوده کنم که در آن برخی منطق ها و مغالطه ها را بنویسم احتمالا در این باره از دوستانم کمک خواهم گرفت که نام آن ها نوشته خواهد شد