تمام روز خسته کننده یک طرف

آن صوت دلنشین هم یک طرف

این سومین قسمت از آن صوت کذایی است

ایستاده در اتوبوس

با پای ناسور

اما میشنوی سخن امیر را

و این دلنشین تر از خواب روی صندلی اتوبوس بود

یا دلنشنین تر از صحبت های به درد نخوری

که از یک سال بالایی یا حتی صفری! میشنوی

شنیدم سخنان علی را

با موسیقی متنی که به دنبال تحریک احساسات نبود

بلکه فقط قصد رسانندگی حال و هوای خطبه را داشت

قسمتی از صوت های "شراب بهشتی"

اگر مثل من وقت هایی دارید که جز با تلف کردن

راهی برای گذرانش ندارید عالی است

علی میخواند و تو گوش میدهی

علی میبیند و تو چشم سر میبندی و با دل میبینی

صوت های مجموعه شراب بهشتی

 صوت های بعضی از خطبه ها و نامه های نهج البلاغه است

برای دانلود به سایت زیر بروید

(دانلود رایگان است اما اگر جایی میگوییید یا نشرش دهید لطفا ذکر عنوان شراب بهشتی و آدرس وبسایت www.sharabebeheshti.ir و شماره تلفن 36602125 - 021 فراموش نشود)