بسمه تعالی

جامعه اسلام دانشگاه یک روحانی باصلابت را میآورد تا از تمدن و استعمار بگویدحجه السلام حامد جدیدی؛

صحبت های جالبی میکند و بعضا منافی دانسته های قبلی ام

آنقدر مسلط صحبت میکند که بازی گوشی چون مرا هم به خود جلب میکند

صحبت از اهمیت منطقه ایست که از آن به عنوان خاور میانه یا فلات ایران سخن به میان میآد

صحبت از یهود بود از یهودی که از زمانی که کورش هخامنشی یهود اسیر بخت النصر را آزاد میکند

یهود سه قسمت میشود قسمتی به شامات و فلسطین میرود و منتظر بازگشت مسیح میشود

قسمتی به حجاز رفته منتظر ظهور پیمبر آخرالزمان میشوند

و قسمتی هم به ایران میآید و حتی به دربار هخامنشیان هم نفوذ میکند

صحبت از نقش ایرانیان است در تمدن سازی و نمونه اش پیامبری با 9000 سال قدمت در قهدریجان اصفهان

صحبت های بکر و جذاب که شنونده را مسحور خود میکند حتی اگر مثل من مستمع چموشی باشد!

اما جایی نکته ای گفتند که نه تنها برایم جذاب بود که برایم درد مشترکی را تازه کرد

فرمودند:" اشتباه میکنند آن هایی که وقتی صحبت از جنگ نرم به میان می آید فورا فکرشان به ماهواره و موبایل و دیگر رسانه ها میرود و از بقیه حوزه های جنگی نرم غافل میشوند ما قریب به 50 حوزه جنگی الان داریم! یکی از آن ها رسانه هاست یی از آنها بیوتروریسم است دشمن خیلی ها را ترور بیولوژیکی کرده است(ر.ک.نادر طالب زاده)اگر جایی نتواند امثل شهریاری را با بمب ترور میکند حوزه جنگی دیگر بحث تراریخته ها(Transgenic)است در این زمینه پزشک متعهدی هستند به نام دکتر کریمی-اگر اشتباه نکنم-به ایشان رجوع کنید خلاصه که جنگ جدی است و قحطی های ساختگی و چندین حوزه جنگی دیگر بخشی است از دشمنی تمدن سازان با یهود و کاری پیش نمیرود و راهی نیست جز آنکه ملت بیدار بشود و در همه این حوزه ها به میدان بیاید!"