میدونید تازه فهمیدم چه فرق بزرگیه بین عزای فاطمه و حسین

کشتی نجات حسین اوسع و اسرع هست

همه میان تو

محرم که میشه همون لات و همون گناهکاره و همون ... میان تو هیات

همشونم به اندازه خودشون رزق میبرن

اما فاطمیه مال اهل دلاس

مال با معرفتاس

با محبتا

به قول حافظ که میگه:

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

دست غیب آ»ود و بر سینه نا محرم زد


+فاطمه در همه ابعاد گمه در زمان در مکان  در مرام و مسلک

اللهم اجعل عاقبه امورنا خیرا