قیاس چیست؟
اجتهاد چیست؟
رابطه این دو باهم چیست؟
بعضی ها قیاس را تعقل میدانند و واقعا برایشان سوال است که چرا "اول من قاس ابلیس"؟ و چرا در روایات امام صادق علیه السلام اینقدر از قیاس مذمت شده است و چرا مثلا قیاس ابوحنفیه جزء مسائل اساسی اختلاف نظر او با امام صادق است؟ آیا اینکه ما بگوییم پیامبر اکرم در فلان شرایط چنین کاری کرد پس من هم در این شرایط این کار را میکنم قیاس است یا اجتهاد؟!
روی این مبنا تا استدلالی میکنی نظیر این ها فورا یک عده میگویند قیاس نکن! 
فرق بین قیاس و تعقل(اجتهاد) چیست؟
چرا شیعه منابع تحقیق فقه را قرآن،سنت،اجماع و عقل میداند اما سنی ها قرآن،سنت،اجماع و قیاس را منابع میدانند فرق بین اجتهاد و قیاس در چیست؟
بگذارید مثالی بزنم از قیاس(روایت نقل به مضمون است)
امام صادق از ابوحنفیه پرسید:شنیده ام قیاس میکنی پاسخ داد:بله یابن رسول الله امام فرمود بگو ببینم نماز بالاتر است یا روزه؟ ابوحنفیه پاسخ داد:خب نماز چون نماز را در هر شرایطی باید خواند ولی روزه را میتوان به خاطر بیماری ترک کرد و قضایش را گرفت امام فرمودند:پس چطور است که خانم ها در فلان شرایط نماز و روزه را نمیخوانند ولی نماز قضا ندارد اما روزه را باید قضا کنند؟! اگر آنطور استدلال کردی چرا اینطورش را نمیبینی؟!
اما اجتهاد چیست؟
پس اجتهاد در چیست؟
آیا اینطور نیست که در مسائل روزمره مان مجبور هستیم قیاس کنیم؟
منتاظر پاسخ هستم
ادامه دارد....-ان شاءالله-