رهبری بار ها تاکید کرده اند که عباراتی نظیر"جانم فدای رهبر" نگویید در مناسبت های مختلف از قبیل سردوشی گرفتن افسر ها در هنگام شعار" سید علی لب تر کند جان را فدایش میکنم " و از این قبیل اما باز میبینیم در شعار ها و شعر ها بعضی ها رویه را پیش میگیرند البته باید این را هم گفت که آن کس که میگوید جانم فدای رهبر ان شا الله مقصودش همین هدف و مکتب کنونی رهبر انقلاب و انقلاب است نه این که کسی بخواهد اتمانت خدا را فدای یک انسان مثل خودش بکند اگر روزی هم بنا باشد پیش مرگ و محافظ رهبرمان شویم میشویم اما نه از این جهت که او خامنه ای است بلکه از جهات دیگر اما قویا بر این باورم بین ما حزب اللهی ها باید نقش و جایگاه رهبر و شخص رهبر عزیزمان مشخص بشود و وظیفه رهبر را بدانیم 

یا مثلا نکته دیگری که بار ها رهبری در مناسبت های مختلف بیان فرمودند این است که بعضی گمان میکنند همه آحاد جامعه باید موضعشان با رهبر یکسان باشد و اگر کسی هم نظر مخالفی داشت حتما غلط است و غیر انقلابی. رهبر انقلاب فرمودند که این کار ها را قفل میکند!

یکی از اشتباهات بزرگ بچه حزب اللهی ها این است که فکر میکنند باید منتظر بمانیم تا رهبر یک موضعی را بگیرد و ما از آن موضع دفاع کنیم این نهایت اشتباه است؛از شهید نواب صفوی پرسیدند:چرا آرام نمیگیری؟! ببین آیت الله بروجردی آرام است شهید نواب صفوی رحمه الله علیه پاسخ داد:من سربازم و آیت الله بروجردی سرهنگ! اگر من کم بگذارم آنوقت بروجردی به میدان میآید یعنی اگر من و شما کم بگذاریم آن گاه است که رهبری باید به میدان بیایند و فریاد سر دهد که چرا 2030 و چرا ...