امام امت باید تا آنجا که میتواند بگذارد مردم خودشان به درک روشن برسند و تا این مهم محقق نشده لب به سخن نگشاید چرا که اصالت با شعور مردم است نه اینکه به اهداف ظاهری برسیم شاهد این مدعا را در تاریخ زیاد میبینیم چه در تاریخ نبوی و چه در تاریخ علوی و حتی در همین تاریخ انقلاب خودمان نمونه هایی است از اینکه خواست و گرایش مردم برای ائمه امت مهم بوده است حتی مهمتر از رسیدن به یک حکومت ظاهری اما برخی به اشتباه سیگنال گرفته اند و گمان میکنند که این فرمان سکوت است آگاه باشید،آن زمان که امام امت به میدان بیاید یعنی "قیام به تار مویی بند است" تغییر ادبیات رهبری در حوالی انتخابات و بعد از انتخابات امسال معانی زیادی در خود دارد رهبری کمتر در مسائل اجرایی دخالت میکند و این اصلا بد نیست چرا که امیرالمومنین هم _اگر نهج البلاغه را واکاوی کنید_ کمتر در کار معاونان اجرایی و فرمانداران خود دخالت میکند و کار او بیشتر هدایت کلی مردم است رهبر انقلاب در موارد کمی به میدان می آمد اما حالا اخیرا رهبری خودش شخصا رزم جامه پوشیده و به میدان آمده از اعتراض صریح او به 2030 که بگذریم دیروز او باز به میدان آمد و به توجیه های آورده شده برای 2030 دوباره پاسخ میدهد یعنی که اوضاع خیلی خراب است حتی میگوید که:"بعضی فکر میکنند به من گزارش غلط میرسد اما اینطور نیست و ..."این که رهبری در مقابل مردم معترض دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه ها شود چیز کمی نیست و اینکه حتی دوباره به آن موضوع اشاره کند خیلی بد است! این یعنی بد جایی گیر کردیم! رهبری دو بار صریحا اعلام برئت میکنداز 2030 اما شخص رییس جمهور درست روبروی دوربین میگوید که تا پایان دولت 12 از 2030 حمایت میکند
یا مثلا دیروز فرمان آتش به اختیار میدهد یعنی میگوید آن جایی که احساس میکنید مراکز ودستگاه ها مشکل دارند و ارتباطتان با مراکز و هسته های فکری،فرهنگی و ... قطع شده خودتان فکر کنید و مطابق فکر خودتان تصمیم بگیرید و آتش بگیرید؛حمله و عمل کنید،این یک هشدار است هشدار اینکه اوضاع خراب است!
یا مثلا از هزینه سازش میگوید در مقابل هزینه چالش و از عقلانیت اصیل میگوید که بعضی آن را با انقلابی گری به اشتباه متضاد میدانند و از جا به جایی شهید و جلاد میگویدند که نگذارید دهه 60 مظلوم تر شود در تمام این سخنان خیلی خوب میشود بمخاطب آقا را فهمید!
و در پایان به نظر میرسد رهبر امت با شمشیر برهنه به میدان آمده و این پیچ تندی است برای انقلاب و فاصله بین نجات و هلاک در این پیچ یک کلام است:آگاهی و شجاعت  عامه مردم که در این میان وظیفه هرکسی که این شرایط سخت را درک کند سنگین است

پی نوشت 1 :دانشجویی در جلسه دیروز خیلی صریح میگوید آقا! ما گلایه داریم و گلایه کرد از دولت که تکیه بر مسند جمهوری اسلامی میزند و در نقش اپوزسیون با نظام مواجهه میکند و مفصل منظورش را توضیح میدهد وقتی آمد بنشیند و مجری آمد تا نفر بعدی را معرفی کند آقا گفتند من یه چیز بگم؟شما گلایه کردید بدانید این گلایه من هم هست!
پی نوشت 2:در امتداد پست قبل در جلسه دیروز اقا به دانشجویان گفتند این ها که نوشته اید ریز هستند و من نمیتوانم بخوانم چه نوشته؟دانشجو گفت نوشته جانم فدای رهبر ،رهبر فرمود:خدا نکنه،خدا نکنه