رقص و طنازی های بی بدیل مداد سیاه پوش در دستان ما جایش را به زوزه های خشک و بی روح صفر و یک های کامپیوتری داده است صفر و یک هایی که هیچ وقت از صاحبشان تمرد نمیکنند چقدر دلم برای آن دفترچه خاطرات های رنگارنگ تنگ شده است