دوستان اگر احتیاج به تماس بیشتر و فراتر از نظردهی بود:

 

شماره تلفن همراه حقیر:09162914036

 

ایمیل حقیر:sorooshazhari@ymail.com