عید تون مبارک!

این روزها حتما از رسول الله و بعد هم از ام المومنین،عیدی بگیرید

و یقین به دادنش داشته باشید

فقط...

عیدی های درشت درشت بگیرید ها  :)

عیدی بگیرید که دادنش در شانشون باشه!

نشیم مثال بعضی ها که با کلی دربهدری میرن پیش بزرگترین علما و عرفا

ازشون مساله وضو و غسل میپرسن!