امشب شب زنده داری عاشقان رسالته

فیلت شب زنده داری امشب خیلی زیاده

اگه میتونید این توفیق رو از دست ندین

پیشاپیش عیدتون مبارک

این عید خیلی خیلی بزرگه!