چهارشنبه امتحان شیمی؛پس براتون به معادله تعادلی مینویسم:

 

ایمان ، عمل را می آفریند و این عمل است که ایمان را نیرومندتر می ‏سازد

همانند ریشه و برگ، این ریشه است که برگ‏ها را می رویاند و این برگ‏ها هستند که ریشه را غذا می دهند و نفس می دهند و رشد می دهند تا حدى که با مسدود شدن سوراخ‏هایشان، ریشه می خشکد.

کتاب رشد صفحه66

 

منبع:einsad.ir

 

 

بی ربط نوشت:چقدر دو تا پست قبلی تر جنجالی شد برای خودم!

شاید کلا صورت مساله رو پاک کردم:)