آقایون و خانم های نشسته در شبکه های voa و... را بسیار کم در حالت توهین به مقدسات ظاهری اسلام مثل نماز و روزه و حج دیده ام اما چپ و راست اسلام را از حکومت منها میکنند!و آخوند های سیاسی را ترور میکنند!تا فقط آخوند هایی حق حرف زدن داشته باشند که از اسلام فقط قل قل کلمات عربیش را بلدند و اسلام عزیز را با مسیحیت تحریف شده یکی دانسته محصور به مسجد و کلیسا میخوانند؛بعد هم دم از آزادی بیان میزنند نانجیب هایی که هر روز خبر سلاخی مسلمان متحرکی را توسط آنان از گوشه ای میشنویم روزی از نیجریه روزی از عربستان روزی از عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و میانمار و ...

شنونده باید عاقل باشد برادر!

شبکه ای که مدام از سکولارها حمایت میکند که دیگر استخاره ندارد!

سکولار بودن تبحر نمیخواهد کافی است چهار تا ایسم و ایست بلد باشی تا از داخل و خارج حمایتت کنند!