پیشنهاد میکنم دوستان برنامه "بدون تحریف" رو که درباره اندیشه های امام هست رو از شبکه سه امروز و فردا بعد از اخبار شبانگاهی ملاحظه فرمایید