یک حرف از عایشه:
از عائشه نقل شده است که به هیچ زنی به اندازه خدیجه حسادت نکردم زیرا رسول خدا زیاد از او یاد میکرد؛ رسول خدا سه سال بعد از خدیجه با من ازدواج کرد؛ خداوند به رسول خدا و یا جبرئیل دستور داد که بر خدیجه سلـام رسانده و او را به خانه‌ای در بهشت بشارت دهد که از نی ساخته شده است.

 

یک داستان از پیامبر:

روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روی زمین چهار خط کشید و گفت: آیا می دانید این چیست؟ آن هایی که آن جا بودند، نتوانستند حدس بزنند و همگی گفتند: خدا و پیامبر او بهتر می دانند. بعد پیامبر فرمودند: «بهترین زنان بهشت چهار نفرند: خدیجه علیهاالسلام همسرم، فاطمه علیهاالسلام دخترم، آسیه، همسر فرعون و مریم، مادر حضرت عیسی علیه السلام ».

 

یک قصه واقعی:

یکی از طلبه ها خمسش را هر ماه یکبار میداد به جای هر سال یکبار!از یک روز به بعد چیز هایی میدید که هیچ کس نمیدید!یعنی که اقتصاد در اسلام خیلی مهم است!انفاق در اسلام خیلی مهم است!اگر نبود قرآن بعد از اقامه صلاتی پرداخت کاتی نمیگفت!حالا ببینید این بانو تمام سرمایه های بزرگش را در راه اسلام و پیامبر اسلام خرج کرد! و مهره اقتصادی پیامبر در آن سالهای بی کسی بود! 

 

 

ام المومنین در لغت شاید به یازده نفر اطلاق شود

اما چه کسی برای مادری مومنین سزاوارتر است؟!

سال نهم بعثت را عام الحزن میگویند!،سال اندوه،

اندوهی که حاصل از مرگ دو مهره اقتصادی و سیاسی پیامبر است