داشتم فکر میکردم ما چقدر ضعیف هستیم!

ما مثل مسیحی های زمان روم باستان هستیم

هر کدوم از ماها رو یه جای دنیا میگیرن شکنجه میکنن،مثله میکنن و...

کاری هم نمیتونیم بکنیم

فقط میایم توی جاهایی که فقط خودمون هستیم لعن میگیم و افسوس میخوریم!

باور کنید ما خیلی ضعیف هستیم

من که از این همه ضعف خسته شدم!

همیشه قدرت مادی استکباریون از ما بیشتره

کاری هم نمیتونیم بکنیم!

 

 

پی نوشت:نظر مخالف نظر خودمه!!!