آقا به یکی گفتن چرا قبل اینکه مطمئن بشی یه خبری درسته پخشش میکنی؟!

سرشو گرفت بالا و گفت:وظیفه‌ی من اطلاع‌رسانیه نه تحقیق در مورد صحت خبر.

:دی

 

 

 

داستان این روزاست